İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN EL ELE
1- VİZYONUMUZ

Madde bağımlılığı için koruyucu ve önleyici çalışmalar ile rehabilitiasyon hizmetlerini gerçekleştirerek, bağımlılığa bulaşma yollarını tıkamanın yanı sıra, bağımlılara maddi ve manevi yardımı yaparak, topluma kazandırılmasını sağlamak. Bağımlılıkla mücadele hususunda milli politikaların oluşmasına yardımcı olmak.

2- MİSYONUMUZ

Madde bağımlılığı konusunda uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ihtiyaç duyulan eğitim, rehberlik, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve terapileri ile ilgili araştırma ve destek çalışmaları yapmak, bağımlılık konusunda, toplumda yardımlaşma, dayanışma ve gönüllüğün tesisi için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

Bu çerçevede;
• Aile fertlerinin madde bağımlısı olma riskini en az seviyeye indirmek için sağlıklı bir aile ortamının oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak.
• Madde bağımlılarına sağlıklı yaklaşım, iletişim ve tedavileri için toplumu eğitici programlar ve projeler yapmak ve uygulamak.
• Madde bağımlıları için rehberlik, danışmanlık yapmak rehabilitasyon ve terapi merkezleri kurmak ile poliklinik, klinik ve hastane açmak, açılmış bulunanlara maddi – manevi destek vermek, bunlar için gerekli her türlü alet, cihaz ve donanımı temin etmek.
• Madde bağımlısı çocuk, genç, yetişkinler ile onların ailelerine bireysel danışmanlığın yanında, grup eğitimleri ve tedavileri için psiko-sosyal beceri kazandırma grupları oluşturmak, tekrar kullanmanın önlenmesi için grup terapileri ile ailenin tedaviye katılımın sağlanması hususunda gerekli program, projeler geliştirmek ve uygulamak.
• Madde bağımlılığı ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde rol ve sorumluluk alacak olan profesyonel meslek elemanlarının eğitimleri, yetiştirilmesi, niteliklerinin geliştirilmesi ile ihtiyaç duydukları konu ve alanlardaki eğitim faaliyetlerini organize etmek.
• Gönüllü kişi, aile ve tüzel kişilerle, madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezleri arasındaki irtibatı sağlayıcı çalışmalar yapmak.
• Derneğin amaçları doğrultusunda kamu, özel ve gönüllü kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, insan gücü desteği, ayni ve nakdi yardım sağlamak, yardım almak ve yardımda bulunmak.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir