Sıra No

Adı ve Soyadı

Görevi

1

Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY

Yönetim Kurulu Başkanı

2

Regaip BOSTAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3

Dr. Burhan SABAZ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

4

Dr. Şerafettin EKİCİ

Sekreter

5

Ferit SAFİR

Sayman

6

Fatih GÖRÜR

Veznedar

7

İlknur DEMİR

Yönetim Kurulu Asıl Üyesi

8

Hüseyin GÜNDOĞAN

Yönetim Kurulu Asıl Üyesi

9

Şerafettin KURT

Yönetim Kurulu Asıl Üyesi

10

Dr. Şaban ODABAŞI

Yönetim Kurulu Asıl Üyesi

11

Ersan ERGÜR

Yönetim Kurulu Asıl Üyesi