Manevi Değerler Eğitimi            

Alanında yetkin kişiler tarafından günlük olarak manevi ve motivasyonel dini içerikli sohbetler,

Mübarek gün ve gecelerde ve haftada bir gün Süleymaniye Suffa Vakfı’nda toplu sohbet ve seminerlere rutin olarak katılım,

Kur’an-ı Kerim Öğrenme Dersleri

Fıkıh ve İlmihal Dersleri

Manevi Değerleri Destekleyici kaynaklar: (Kur’an-ı Kerim, Kütüb-i Sitte)

Birebir Görüşmeler

Bağımlı bireylerin yakından takibini amaçlayan, madde kullanımını ve buna sebep olan geçmiş yaşantılarını değerlendirmek ve çözüm üretmek amacı ile gerçekleştirilen görüşmelerdir.

S.A.M.B.A. Eğitimi

Alkol ve madde bağımlılığının tedavisinde kullanılan bir grup terapisidir. Danışanlarla interaktif bir tedavi süreci öngören bu program temelde;

Alkol ve madde bağımlılığı konusunda kişinin bilgilenmesini sağlamak, bağımlılıkta yinelemeyi engelleyecek becerileri kazandırmak, öfke ve stresle başa çıkma becerilerini öğretmek, kişinin alkol/madde kullanımı ile ilgili düşünce hatalarının farkına varmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Aile Eğitimleri

Alkol-madde bağımlılarının ailelerine ve yakınlarına yöneliktir. Ailelerin bilgilenmesine yönelik oturumları içerir.

Bağımlılık Eğitimi (Ayık Yaşam Eğitim Programı)

(24 Saat Programı, Eski Alışkanlıklarınızı Değiştirin, Mümkün Olduğu Kadar Yalnız Kalmayın, Aşırı Coşkulara Karşı Dikkatli Olun, Duygusal Karmaşalardan Uzak Durun) konu başlıklarından oluşan 30 oturumluk eğitim programı düzenlenmektedir.

12 Basamak Eğitim Programı

1935 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yazılan bu eğitim programı, milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilip güncellenmiştir ve bağımlılık programında ruhsal iyileşmenin temelini oluşturmaktadır.

Ex-user Rehber DESTEĞİ;

Madde bağımlısı bireylerin dilini çözmek ve anlamak için, bu fertlerin arasından gelmiş yenilenme merkezi ve akreditasyon sürecini tamamlamış, toplum hayatında örnek insan derecesine yükselmeyi başarmış Ex-User Rehber kişileri istihdam ederek, Ex-User Rehber vesilesi ile bireylerin dertlerini dinleyebilen, ihtiyaç halinde 7/24 onlara yardımcı olabilen, bağımlı bireylere rol model olan ve yenilenme merkezi sürecini daha verimli bir hale getiren bir sistem oluşturulmuştur.

AİLE DESTEK HEDEFİ

Madde bağımlısı bireylerin aileleri ile irtibata geçilip problemin kaynağı öğrenilmekte, böylece aileleri ile aralarında olan problemlerin çözülmesine yönelik eğitimler düzenerek (S.A.M.B.A. Tedavi Programı Aile Eğitimi), danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sağlanmaktadır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYET DESTEĞİ

Mükafat esaslı faydalı kitaplar okutmak, sportif aktiviteler icra etmek, İstanbul içi ve dışında tarihi, milli ve manevi dokusu yüksek olan yerlere yönelik organizeler yapmak, sevgi-saygı gibi insani değerlerin hakim olduğu atmosferlerde ziyadesiyle nefes almalarını sağlamak, piknik-deniz organizasyonları yapmak, bu vesile ile fertleri daha yakından tanımak, iç dünyalarına girmek.

SOSYAL UYUM DESTEĞİ

Vatan, memleket, bayrak sevgisi aşılamak, bu ulvi ve milli değerlere ait sorumluluklarını hatırlatmak ve kazanımları için etkili çalışmalar yapılarak, toplumdan izole etmeden yenilenme merkezi süreçleri yürütülmektedir.

MALİ DESTEK

Madde bağımlısı bireyin mali durumu incelenerek gerekli kişisel, sağlık, barınma, yeme ve içme giderleri karşılanmaktadır.